دیدار با ایراکلی کوانچاخادزه

3/18/2024, 12:35:00 PM

دیدار با ایراکلی کوانچاخادزه

مجتمع آموزشی در آستانه فرا رسیدن ایام زبان گرجی سلسله جلساتی را با کارکنان سفارت گرجستان در ارمنستان برگزار می کند و در ۱۹ مارس جلسه ای با ایراکلی کوانچاخادزه سفیر گرجستان در سالن مطالعه مرکزی مجتمع آموزشی. دانش آموزان دوره زبان گرجی مجتمع آموزشی، اساتید مجتمع آموزشی در این جلسه شرکت داشتند. موضوع این دیدار روابط بین الملل بود. ایراکلی کوانچاخادزه با معرفی خود، از چگونگی آغاز فعالیت دیپلماتیک خود گفت. وی در مورد اهمیت روابط دوستانه ارمنستان و گرجستان صحبت کرد. وی پروژه «پل های آموزشی عمومی گرجستان ارمنستان» را که پانزده سال است در مجتمع آموزشی مخیتار سباستاسی اجرا می شود، برجسته کرد.