بابیان لوسی دانشجوی ناحیه. آموزش

3/28/2024, 7:36:00 PM

بابیان لوسی دانشجوی ناحیه. آموزش

سعی می کنم در همه امور خانه مفید باشم و از پدر و مادرم حمایت کنم. این شامل کمک در تهیه غذا، نظافت، شستشوی لباس و سایر کارهای روزانه است. همچنین سعی می‌کنم به نیازها و خواسته‌های والدین توجه داشته باشم تا کمک‌هایم تا حد امکان مؤثر و قابل تقدیر باشد.

هدف من ایجاد فضایی هماهنگ و دنج در خانواده است که در آن هر یک از اعضا احساس مهم بودن و احترام کنند. با کمک به والدینم در خانه، نه تنها زندگی آنها را آسان می کنم، بلکه پیوندهای محکمی ایجاد می کنم و یاد می گیرم که برای تلاش های مشترک ارزش قائل شوم.