Միջին դպրոցի աշխատակարգ

2/27/2023, 3:50:00 AM

Միջին դպրոցի աշխատակարգ

Ուսումնական շրջաններ

Ուսումնական առաջին շրջան
Ուսումնական երկրորդ շրջան
Ուսումնական երրորդ   շրջան
Ուսումնական չորրորդ շրջան