Մասնագիտական փորձառություն

3/27/2024, 7:32:00 AM

Մասնագիտական փորձառություն

Հեղինե Խալաթյան

Փորձառություն. մասնագիտական ուսումնասիրություն նախագծի շրջանակում շարունակվում են քոլեջի զբոսաշրջության բաժնի ուսանողների մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների ձեռք բերման և զարգացման աշխատանքները…
Մասնագիտական ուսումնասիրություններն իրականցնում են զբոսաշրջության բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողները:

Ավելին՝ Հեղինե Խալաթյանի բլոգում: