Ձվագլոր

3/28/2024, 10:00:00 AM

Ձվագլոր

Լիլիթ Հովհաննիսյան

Զատկատոնի նախօրեին բակում 2-4 տարեկանները խաղացին ձվախաղեր` ձվագլոր և ձու պտտոցի:

Տե´ս այստեղ...