Հետազոտական վարժարանի աշխատակարգ

3/6/2023, 10:09:00 AM

Հետազոտական վարժարանի աշխատակարգ

2023-2024 ուսումնական տարի

Ուսումնական առաջին շրջան
Ուսումնական երկրորդ շրջան
Ուսումնական երրորդ շրջան