Անհարմարավետության մեջ հարմարավետ զգացեք ձեզ

3/27/2024, 10:35:00 AM

Անհարմարավետության մեջ հարմարավետ զգացեք ձեզ

« Ինքներդ ձեզ համար նպատակներ և մարտահրավերներ դնելը ձգելու ձև է, գործողություն, որը մեզ մղում է դեպի այն, ինչ ցանկանում ենք»: Թարգմանում է Մարիա Տիշաքճեանը