"رنگ انار". پاراجانو ۱۰۰

3/20/2024, 12:05:00 PM

"رنگ انار". پاراجانو ۱۰۰

۲۵ اسفندماه معلمان هنردوست مجتمع آموزشی «مخیتار سبسطسی» با حمایت «سازمان صنعتگران» در پرفورمنس میمکی که بر اساس نقوش فیلم «رنگ انار» به صحنه رفته بود، حضور یافتند.

این اجرا با تعدادی نماد ملی و فرهنگی خاص پاراجانف چاشنی شد که بررسی هر یک سنگ بنای شکل گیری یک افق ذهنی منحصر به فرد است.

این اجرا با حرکات رقص ملی و مدرن همراه بود. رویکردی منحصر به فرد به هنر پاراجانف. چند قطعه موسیقی به نظر من چندان متناسب با نمادهای هنری و فرهنگی پاراجانف نبود، با این حال کیفیت اجرا و پیام لطمه ای ندید...

یک کلیپ کوتاه از برنامه، لذت ببرید: