2023-2024 ուսումնական տարի. հաշվետվություն

6/24/2024, 7:16:00 AM

2023-2024 ուսումնական տարի. հաշվետվություն

Հեղինե Խալաթյան

Ուսումնական տարին հագեցած էր նոր ուսումնական համագործակցային նախագծերով, ճամփորդություններով: Ձեռքբերումների կողքին ունեցել եմ դժվարություններ, խնդիրներ: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարի իրականացվելիք աշխատանքները դիտարկում եմ նորովի, այլ մոտեցմամբ: Ուսումնասիրության թեմաների ընտրությունը, հետազոտությունը փոփոխվում են՝ ելնելով ժամանակի պահանջներից: Կարևոր է մերօրյա հասարակությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատմական հենքը հասկացող, վերլուծող, տրամաբանող, իրենց իրավունքները ճանաչող, անհրաժեշտության դեպքում իր և այլոց իրավունքները պաշտպանող քաղաքացիներ կրթելը:


Ավելին՝ Հեղինե Խալաթյանի բլոգում: