Հարցում 8

12/5/2024, 5:02:00 AM

Հարցում 8

                              «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջի շրջանավարտների  շրջանում իրականացված հարցում

                                                                                              2023-2024 ուսումնական տարի


Հարցման նպատակն է պարզել, թե որքանով են Քոլեջի շրջանավարտները բավարաված իրենց ստացած մասնագիտական կրթությամբ, արդյո՞ք Քոլեջի պայմանները համապատասխանել են նրանց պատկերացումներին, պահանջներին, և ինչ ազդեցություն է ունեցել ուսումնական հաստատությունը նրանց մասնագիտական, անհատական աճի վրա։


Տվյալային մաս


Forms response chart. Question title: Ուսումնաության տարիներին Քոլեջի գործունեության ոլորտներից, մոտեցումից, կազմակերպման ձևերից, որոնք են ամենակարևորը եղել Ձեզ համար. Number of responses: 63 responses.

Forms response chart. Question title: Արդյո՞ք Քոլեջը նպաստել է ձեր անձնային աճին։. Number of responses: 63 responses.

Forms response chart. Question title: Ճի՞շտ էիք կողմնորոշվել Քոլեջի ընտրության հարցում։. Number of responses: 63 responses.

Forms response chart. Question title: Ճի՞շտ էիք կողմնորոշվել մասնագիտության հարցում։. Number of responses: 63 responses.

Forms response chart. Question title: Բավարարվե՞լ են արդյոք ձեր մասնագիտական հետաքրքրությունները։. Number of responses: 63 responses.

Forms response chart. Question title: Ցանկանու՞մ եք ԲՈՒՀ-ում ուսումը շարունակել նույն մասնագիտությամբ։. Number of responses: 63 responses.

Forms response chart. Question title: Նշե՛ք այնպիսի հմտություն, որը ձեռք եք բերել կամ ավելի խորացրել եք Քոլեջում։. Number of responses: 34 responses.

Վերլուծություն


Քոլեջի գործունեության ոլորտներից, մոտեցումից, կազմակերպման ձևերից, որոնք են ամենակարևորները․


 • 50․8%-ը (32 ուսանող) նշել է, որ կարևորում է ճամփորդությունները,

 • 78%-ը (81 ուսանող) դասավանդողների հետ փոխհարաբերությունները,

 • 49․2%-ը (31 ուսանող) բազմակողմանի զարգացվածությունը,

 • 46%-ը (29 ուսանող) լայն մտահորիզոնը,

 • 54%-ը (34 ուսանող) այլընտրանքային, հեղինակային կրթական ծրագիր,

 • 39․7%-ը (25 ուսանող) ուսումնական նյութերի, ռեսուրսների լայն ընտրության հնարավորությունները։


Քոլեջի դերը անձնային աճի զարգացման մեջ․


 • 63․5%-ը (40 ուսանող) կարծում է, որ միանշանակ նպաստել է,

 • 33․3%-ը (21 ուսանող) մասամբ,

 • 3․2%-ը (2 ուսանող) չեմ կարծում։


Ուսանողների ճիշտ կողմնորոշվածությունը Քոլեջի հարցում․


 • 90․5%-ը (57 ուսանող) կարծում է, որ այո, ճիշը է կողմնորոշվել ,

 • 9․5%-ը (6 ուսանող) ավելի լավ տարբերակ կարող էի գտնել։


Ուսանողների ճիշտ կողմնորոշվածությունը մասնագիտության հարցում․


 • 81%-ը (51 ուսանող) կարծում է, որ այո, ճիշտ է կողմնորոշվել,

 • 19%-ը (12 ուսանող) ոչ։


Մասնագիտական հետաքրքրությունների բավարարվածությունը,


 • 65․1%-ը (41 ուսանող) այո,

 • 34․9%-ը (22 ուսանող) ոչ։


Ցանկությունը բուհում ուսումը շարունակել նույն մասնագիտությամբ․


 • 41․3%-ը (26 ուսանող) չեմ դիմելու բուհ,

 • 34․9%-ը (22 ուսանող) շարունակելու եմ այլ ուղղությամբ,

 • 14․3%-ը (9 ուսանող)շարունակելու եմ նույն ուղղությամբ,

 • 6․3%-ը (4 ուսանող) կարծում եմ՝ բավարար են միջին մասնագիտական գիտելիքներս,

 • 1․6%-ը (1 ուսանող) դեռ չեմ որոշել,

 • 1,6%-ը (1 ուսանող) ընդունվելու եմ Եվրոպական համալսարան։


Այնպիսի հմտություն, որ ձեռք եք բերել կամ խորացրել եք Քոլեջում․


 • 5․3%-ը (5 ուսանող) արագ կողմնորոշվելու հմտություն,

 • 11%-ը (10 ուսանող) մեդիակրթություն,

 • 8․5%-ը (9 ուսանող) հոգեբանություն։


Առաջարկներ Քոլեջի գործունեությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար․


 • ամեն ինչ բավարար է - 6%
 • բարելավել ինտերնետը - 3%
 • ավելացնել վարդակներ - 2%
 • վերնատանը ավելացնել փափուկ աթոռներ - 1%
 • ուսանողին շահագրգռող արկղիկ - 1%

Առաջարկություններ, դիտարկումներ․


 • չունեմ - 8%
 • Կարելի է Քոլեջում ֆիքսել հատուկ օր ուսանողների համար, ուսանողները խոսեն միմյանց հետ իրենց մտքերի ու ցանկությունների մասին, ինչու ոչ նաև ուսումնասիրությունների։ - 1%

Եզրակացություն


Շրջանավարտների մեծամասնությունը կարծում է, որ ճիշտ են կողմնորշվել Քոլեջի և մասնագիտության հարցում, կարևորել են ուսանողների և դասավանդողների փոխհարաբերությունները, բավարարել են իրենց մասնագիտական հետաքրքրությունները։                                                                                                          Հարցման պատասխանատուներ՝  Մերի Խաչատրյան և Սուրիկ Համբարձումյան

                                                                                                                                  Շուկայաբանություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողներ


Հարցումն անցկացվել է 

մայիսի 2-10-ն ընկած ժամանակահատվածում։