Հարցում 9

12/5/2024, 9:02:00 AM

Հարցում 9

                           «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջի ուսանողների շրջանում իրականացված հարցում

                                                                                                2023-2024 ուսումնական տարիՀարցման նպատակն է պարզել, թե արդյոք ուսանողները կարևորում են ուսումնական գործընթացի ընթացքում ոլորտի առաջատար մասնագետների, գործատուների հետ հանդիպումների կազմակերպումը, հանդիպման ժամանակ մասնագիտական ոլորտից բխող թեմաների քննարկումը, մասնագիտական կողմնորոշման շրջանակում առաջացած հարցերի-խնդիրների շրջանակում։Տվյալային մասForms response chart. Question title: Ո՞ր հանդիպումն է առավել տպավորվել. Number of responses: 54 responses.
Forms response chart. Question title: Արդյո՞ք հանդիպումների միջոցով ուսանողը կարող է աշխատանք գտնել։ . Number of responses: 60 responses.

Վերլուծություն


Հանդիպումների կարևորությունը ուսանողների շրջանում․


 • 64․4%-ը (56 ուսանող) կարևորում է հանդիպումների կազմակերպումը ուսումնական գործընթացի ընթացքում,

 • 32․2%-ը (28 ուսանող) առանց դրա էլ է հնարավոր,

 • 3․4%-ը (3 ուսանող) ոչ, այն ոչինչ չի տալիս։


Որ տեսակի հանդիպումներն են կարևոր․


 • 52․9%-ը (46 ուսանող) մասնագիտական,

 • 18․4%-ը (16 ուսանող) մոտիվացիոն,

 • 16․1%-ը (14 ուսանող) ստեղծագործական,

 • 7․1%-ը (6 ուսանող) բոլորը կարևոր են

 • 1․1%-ը (1 ուսանող) և՛ մասնագիտական, և՛ մոտիվացիոն։


Նախապես թեմայի ծանոթության կարևորությունը․


 • 11․5%-ը (10 ուսանող) այո, կարևոր է,

 • 69%-ը (60 ուսանող) ցանկալի է,

 • 16․1%-ը (14 ուսանող) ոչ այնքան,

 • 3․4%-ը (3 ուսանող) ոչ, կարևոր չէ։


Նախապատրաստական աշխատանքի կարևորությունը․


 • 8%-ը (7 ուսանող) այո, կարևոր է,

 • 48․3%-ը (42 ուսանող) ցանկալի է,

 • 34․5%-ը (35 ուսանող) ոչ այնքան,

 • 6․9%-ը (6 ուսանող) ոչ, կարևոր չէ,

 • 1․1%-ը (1 ուսանող) չմասնակցելու դեպքում իմաստ չեմ տեսնում,

 • 1․1%-ը (1 ուսանող) կախված է թեմայից։


Հանդիպման տեսակը․


 • 58․6%-ը (51 ուսանող) նախընտրում է քննարկում,

 • 25․3%-ը (22 ուսանող) մասնագետի կողմից ոլորտի որևէ գործիքի ծանոթացում,

 • 10․3%-ը (9 ուսանող) հարց-պատասխան,

 • 5․7%-ը (5 ուսանող) սահիկաշարի ներկայացում։


Հանդիպումների նպաստումը անձնային աճին․


 • 87․2%-ը (76 ուսանող) այո, միանշանակ,

 • 1․1%-ը (1 ուսանող) մասամբ,

 • 5․7%-ը (5 ուսանող) ոչ, չեն նպաստում։


Առավել տպավորված հանդիպումը․


 • 5%-ը (5 ուսանող) Դավիթ Մեջլումյանի հետ,

 • 2%-ը (2 ուսանող) Գոռ Կարապետյանի հետ,

 • 3%-ը (3 ուսանող) Հրանտ Տեր-Աբրահամյանի հետ։


Արդյոք հանդիպումների միջոցով կարելի է աշխատանք գնտել․


 • 34․8%-ը (36 ուսանող) այո,

 • 23․2%-ը (25 ուսանող) չեմ կարծում։

Եզրակացություն

Հանդիպումներն ու քննարկումներն ուսանողների մտավոր և անձնային զարգացվածության գլխավոր գործոններից են։ 

Վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ուսանողներն առավել հետաքրքրված են մասնագիտական հանդիպումներով և կարծում են, որ այն նպաստում է գրագետ կերպով աշխատաշուկա մուտք գործելուն։


 Հարցման պատասխանատուներ՝  Մերի Խաչատրյան և Սուրիկ Համբարձումյան

Շուկայաբանություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողներ

Հարցումը իրականցվել է 

մայիսի 2-10-ն ընկած ժամանակահատվածում։