ابری از تخیل خلاق

6/14/2024, 2:02:00 PM

ابری از تخیل خلاق

الیا گریگوریان، معلم ۵-۶ ساله کالج، مجموعه ای از جلسات بسیار جالب را با نویسندگان کودک آغاز کرد. اولین جلسه با نویسنده و هنرمند کودک، لیلیت آلتونیان بود. در این جلسه درباره کتاب «روباه آبی» بحث و تبادل نظر شد، والدین و بچه های ۵-۶ ساله حضور داشتند. بعد از جلسه، همه جنگل رویایی خود را کشیدند.
دومین مدیر جلسه، نویسنده کودکان
آروسیاک با سیمونیان بود. کارهای کتاب "اندازه یک ابر" را با بچه های ۵-۶ ساله در میان گذاشتیم و آنها با استفاده از برنامه کامپیوتری Paint شروع به کشیدن ابرها کردند.