Ծանոթանում ենք մեր բարբառներին

6/11/2024, 1:48:00 PM

 Ծանոթանում ենք մեր բարբառներին

Էդիտա Կարապետյան

Միջին դպրոցի սովորողները Մայիսյան հավաքի շրջանակում ամփոփում են «Ծանոթանում ենք Գորիսի բարբառին» նախագիծը։ Դժվարություններով հանդերձ՝ սովորողների մեջ մեծ հետաքրքրություն առաջացավ բարբառի հանդեպ, ինչպես նաև ծանոթացան ժողովրդական բանարվեստի լավագույն նմուշներին։