Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանություն

12/1/2024, 1:00:00 PM

Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանություն

2023-2024 ուսումնական տարի

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ
Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանություն
Երևան 2024
Միջին մասնագիտական կրթության սովորողնների պետական ամփոփիչ ատեստավորման՝ դիպլոմային նախագծերի պաշտպանության կազմակերպման նպատակով. 
հաստատել միջին մասնագիտական կրթության սովորողների դիպլոմային նախագծերի պաշտպանության ժամանակացույցը, հանձնաժողովների կազմերը` ըստ մասնագիտությունների (հավելված 1-2). կազմակերպել պետական որակավորող հանձնաժողովների աշխատանքը.
 1. գրասենյակի ղեկավարին՝ սովորողներին անհատապես տեղեկացնել:
Քոլեջի ղեկավար`                      Տ. Բլեյան
Հավելված 1
Միջին  մասնագիտական կրթական ծրագրի ուսանողների դիպլոմային նախագծերի պաշտպանության ժամանակացույց
Մասնագիտությունը
Պաշտպանության օրը
Պաշտպանության ժամը
Լուսանկարչական գործ
4․03․2024թ․
11։00
Հագուստի մոդելավորում և նախագծում
6․03․2024թ․
13։00
Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն
11․03․2024թ․
12։00
Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ
18․06․2024թ
11։00
Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում
19․06․2024թ․
11։00
Նախադպրոցական կրթություն
21․06․2024թ․
10։00
Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում


Գրադարանային գործ
24․06․2024թ
11։00
Հավելված 2
Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրի ուսանողների դիպլոմային նախագծերի պաշտպանության ժամանակացույց
Մասնագիտություն
Պաշտպանության օրը
Պաշտպանության ժամը
Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
20․06․2024թ․
11։00Դիպլոմային նախագծեր
Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր
 1. «Լուսանկարչական գործ» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն
 2. «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն
 3. «Հագուստի մոդելավորում և նախագծում» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն
 4. «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն
 5. «Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն
 6. «Գրադարանային գործ» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն
 7. «Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն
 8. «Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն

  Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագիր
  1. «Լուսանկարչական գործ» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն 
  2. «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն 
  3. «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն
  4. «Պարտեզապուրակային գործ» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն
  5. «Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն
  6. «Բրուտագործություն» մասնագիտության դիպլոմային նախագծի պաշտպանություն
  Դիպլոմային նախագծին ներկայացվող պահանջներ.docx
  Դիպլոմային նախագծերը Քոլեջում նախատեսված են ավարտական կուրսի սովորողների համար, որոնցով ուսանողն ամփոփում է իր ուսումնառության տարիները և մեկտեղում մասնագիտական գիտելիքները, հմտությունները, կարողությունները։ Դիպլոմային նախագծերը ներառում են Քոլեջի սովորողի ընտրած մասնագիտության  ուսումնառության տարիների կատարված նախագծերի ամփոփումը, տեսական և հետազոտական աշխատանքը և ամբողջի վերլուծությունը։ 
    Դիպլոմային նախագծերի թեմաների ընտրությունը կատարվում է մասնագիտական խորհրդում՝ ելակետ ունենալով կրթական ծրագրի վերջնարդյունքները: Հրապարակված թեմաների ընտրությանը մասնակցում են նաև ուսանողները։ 
  Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով շրջանավարտների թիվը՝ 80, որից՝
  • 11 շրջանավարտ իր աշխատանքը ներկայացնելու է մարտ ամսին
  • 69 շրջանավարտ իր աշխատանքը ներկայացնելու է հունիս ամսին
  Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով շրջանավարտների թիվը՝ 31։